Newsletters

2017 05 19

Vilnius Airport Runway Reconstruction Nr.4

Stipriname susisiekimo su Kauno oro uostu galimybes
We are improving transport connection with Kaunas Airport

Šią vasarą, nuo liepos 14 d. iki rugpjūčio 17 d. 23:59 val. , vyksianti Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija nenumaldomai artėja. Ar mes jai stropiai ruošiamės? Taip!

Pagrindinis mūsų tikslas – ne tik sėkmingai iš pagrindų atnaujinti taką, bet ir užtikrinti, kad keleiviai, tuo metu išsiruošę į kelionę, išvengtų nemalonių staigmenų. Dėl to suvienijome jėgas su dviem transporto įmonėmis – „Ollex“ ir „Toks“, kurios rekonstrukcijos metu maršrutus į Kauno oro uostą derins su skrydžių tvarkaraščiu ir didins jau esamų maršrutų skaičių bei kurs naujus. Keleiviams pasiekti Kauną bus dar lengviau! O juk ir keliauti viešuoju transportu patogu – nereikia nei pačiam vairuoti, nei automobilio stovėjimo vieta rūpintis.

Žinoma, patogiai pasiekti Kauną galima ir traukiniu, o iš geležinkelio stoties į oro uostą kursuojančių autobusų tvarkaraštis rekonstrukcijos laikotarpiu bus dar intensyvesnis.

O jei vis dėlto norite vairuoti patys, naudokitės „CityBee“ automobiliais. Bendrovė pasirūpino, kad jais iš sostinės būtų galima pasiekti Kauną oro uostą ir ten palikti automobilį.

Vilnius Airport runway reconstruction, which will take place this summer from July 14 to August 17, 23:59 , is inevitably coming! Are we diligent in preparation? Yes!

Our main goal is not only to successfully reconstruct the runway, but also to ensure that passengers, travelling during that time, would avoid unpleasant surprises. For this reason, we joined forces along with two transport companies – Ollex and Toks which will adjust the routes to the flight schedule and increase the number of buses. It will be way easier for the passengers to reach Kaunas! And after all, travelling by public transport is convenient - neither need to drive nor to look for a parking space!

Of course, it`s always comfortable to reach Kaunas by train, especially when a schedule of the buses, carrying to the airport from the railway station, will become more intense.

If you want to drive by yourself, use CityBee . From Vilnius, with a CityBee car you can reach Kaunas, its airport and leave the car in its area.

Papildomi maršrutai į Kauno oro uostą

Kovo pradžioje Lietuvos oro uostams pakvietus šalies vežėjus peržiūrėti susisiekimo tarp Vilniaus ir Kauno oro uosto reguliarumą, dvi transporto bendrovės – „ Ollex “ ir „ Toks “ pranešė apie savo planus maršrutus šia kryptimi vykdyti dažniau.

Additional routes to Kaunas Airport

In early March, when Lithuanian Airports invited the country's carriers to review the regularity of the routes between Vilnius and Kaunas, two transport companies - Ollex and Toks announced about its plans to carry out the routes in this direction more often.

„CityBee“ gerina susisiekimą su Kaunu

Vilniaus ir Kauno miestų gyventojai „ CityBee “ jau gali naudoti ir tarpmiestinėms kelionėms, pavyzdžiui, paimti automobilį Vilniuje ir jį palikti Kaune ar Kauno oro uoste, ir atvirkščiai.

CityBee improves connection with Kaunas

Residents of Vilnius and Kaunas can already use CityBee for intercity trips, for example, take the car in Vilnius, leave it in Kaunas or Kaunas Airport and vice versa.

Kaunas – šalies skrydžių sostinė 35 dienoms

Jeigu pastaraisiais mėnesiais lankėtės Kauno oro uoste, ko gero, pastebėjote, kad jame intensyviai vyksta darbai. Taip, oro uostas rekonstruojamas! Po šios rekonstrukcijos Kauno oro uostas bus ne tik modernesnis, bet ir pasiruošęs priimti vasarą smarkiai išaugsiantį keleivių srautą.

Siekiant užtikrinti efektyvų keleivių aptarnavimą, Kauno oro uoste bus papildomai įrengti laikini terminalai, taip pat naujos automobilių stovėjimo aikštelės, padidintos dabartinės. Keleiviai galės apsilankyti naujose kavinėse, parduotuvėse, pasinaudoti automobilių nuomos bei turizmo paslaugomis.

Primename, kad laikinas Kauno oro uosto terminalas A skirtas keleiviams, išvykstantiems į Šengeno šalių kryptis, esamas terminalas B – išvykstantiems ir atvykstantiems keleiviams iš ne Šengeno šalių, o laikinas terminalas C – atvykstantiems iš Šengeno šalių.

Kaunas – a country`s capital of aviation for 35 days

If recently you had been visiting Kaunas Airport, probably you have noticed the intensive work there. Yes, Kaunas Airport is under reconstruction! After it, this airport will be capable of serving an increased passenger flow for 35 days of Vilnius reconstruction.

In order to ensure the efficient passenger service, Kaunas Airport will be equipped with additional temporary terminals and increased parking space. Also, passengers will be able to visit new coffee shops and stores, take advantage of car rental and tourism services.

Please note that a temporary Kaunas Airport terminal A is designed for passengers departing to Schengen countries, a current terminal B – for passengers departing to and arriving from non-Schengen countries, and the temporary terminal C – for the ones arriving from Schengen countries.

Sužinokite daugiau / Find out more

Visas naujienas apie Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukciją galite sekti ČIA .

Follow all the news about Vilnius Airport runway reconstruction HERE .


Back to the list


Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)